• دکتر  پوستین دوز
 • دکتر پوستین دور

آمار سایت

كاربران آنلاين
بازدید امروز
بازديد ديروز
بازديد هفته گذشته
بازديد ماه گذشته
بازدید کل
بیشترین بازدید

پژوهشگران برتر سازمان تامین اجتماعی در سال 93

 • پژوهشگر 1
 • پژوهشگر 2
 • پژوهشگر 3
 • پژوهشگر 4
 • پژوهشگر 5

سفر خراسان شمالی سال 95

 • معاون استاندار

 • دیدار با کارگزاران

 • آموزش و پرورش

 • شورای راهبردی بیرجند

 • شورای راهبردی

اهداء حکم مستمری

 • زن ازکارافتاده

 • بازمانده

 • همسر بازمانده

 • بازمانده

 • بازمانده دیگر

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر

 • دکتر1

 • دکتر2

 • دکتر3

 • دکتر4

  معارفه

 • دکتر5

  تودیع

به همراه استاد فیروزی

 • FEROOZ1

 • FEEROOZ2

 • FEEROOZ3

 • FEEROZ4

 • FEEROOZ5

سفر به سیستان

 • سیستان1

 • سیستان2

 • سیستان3

 • سیستان4

 • سیستان5

سفر به فارس

 • فارس1

 • فارس2

 • فارس3

 • فارس4

 • فارس5

گالری جدید 2

 • محمد پوستین دورز 1

 • محمد پوستین دورز 2

 • محمد پوستین دورز 3

 • محمد پوستین دورز 4

 • محمد پوستین دورز 5

 • محمد پوستین دورز 6

 • محمد پوستین دورز 7

 • محمد پوستین دورز 8

 • محمد پوستین دورز 9

گالری جدید1

 • با محرومین1

 • با محرومین2

 • با محرومین3

 • با محرومین4

 • با محرومین5

 • با محرومین6

 • با محرومین7

در دانشگاه و با دانشجویان

 • محمد پوستین دوز با دانشجویان
 • محمد پوستین دوز با دانشجویان 2
 • محمد پوستین دوز با دانشجویان 3
 • محمد پوستین دوز با دانشجویان 4
 • محمد پوستین دوز با دانشجویان 5
 • محمد پوستین دوز با دانشجویان 6

با اساتید

 • محمد پوستین دوز با اساتید 3

 • محمد پوستین دوز با اساتید 4

 • محمد پوستین دوز با اساتید 5

تودیع همکاران

 • تودیع همکاران 1
 • تودیع همکاران 2
 • تودیع همکاران 3
 • تودیع همکاران 4
 • تودیع همکاران 5
 • تودیع همکاران 6

با همکاران

 • با همکاران 2
 • با همکاران 3
 • با همکاران 4
 • با همکاران 5
 • با همکاران 6

اعتراض علیه فیلم ضد ایرانی 300- هندوستان

 • اعتراض فیلم 1
 • اعتراض فیلم 2
 • اعتراض فیلم 3
 • اعتراض فیلم 4

جشن تولد 44سالگی به لطف همکاران عزیزم

 • تولد محمد پوستین دوز1

 • تولد محمد پوستین دوز2

 • تولد محمد پوستین دوز3

 • تولد محمد پوستین دوز4

 • تولد محمد پوستین دوز5

 • تولد محمد پوستین دوز6

جشن فارغ التحصیلی اینجانب از سوی همکاران عزیزم

 • فارغ التحصیلی1
 • فارغ التحصیلی2
 • فارغ التحصیلی3
 • فارغ التحصیلی4
 • فارغ التحصیلی5